Advanced Renamer – Đổi tên tập tin, dữ liệu

hoangtao taomaytinh

by Hoàng Tào   -   31/08/2020

Advanced-Renamer

Advanced Renamer là một phần mềm có khả năng đổi tên tập tin, thư mục và các dữ liệu khác trong máy tính. Nó có tính năng như thực hiện đổi tên, thay đổi thông tin về tập tin hoặc thư mục, thêm hay thay đổi thuộc tính, thời gian. Ngoài ra, bạn còn có thể khôi phục lại các hiệu chỉnh nếu cảm thấy cần.

Tính năng phiên bản Advanced Renamer Crack:


Loại: cài đặt, giải nén (Portable)
Ngôn ngữ: Tiếng Nga | Tiếng Anh.
Thuốc: kích hoạt sẵn.

Advanced Renamer Download:


shopee taomaytinh

Bài viết mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *