Tài khoản Ahrefs 02

Lưu ý cách tính Report:

  • Check 1 domain = 1 report, check 1 từ khóa = 1 report, check 1 content = 1 report và nhiều công cụ nhỏ như backlink, organic keyword, top page, … đều tính 1 report cho 1 lượt dùng.
  • Check 1 domain trùng nhau nhưng cách nhau 30 phút thì vẩn tính là 2 lần report.