Chính Sách Bảo Mật

Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 19 tháng 5 năm 2020.

Tại taomaytinh, chúng tôi muốn bạn có trải nghiệm hữu ích và hiệu quả từ các bài viết trên trang web với các kiến thức mà chúng tôi đã tích luỹ được.

Và chắc chắn chúng tôi luôn đảm bảo việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể áp dụng cho taomaytinh, các website, và các dịch vụ trực tuyến khác được liên kết trực tiếp.

Chính sách bảo mật mô tả các loại thông tin chúng tôi có thể thu thập trong khi bạn truy cập vào các website này, cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như email.

Chính sách bảo mật này không áp dụng cho việc các website là bên thứ 3 tạo liên kết tới taomaytinh.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các hành động và chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba này.

Bằng cách truy cập Website của chúng tôi, bạn chấp nhận các quy định được mô tả trong chính sách bảo mật của chúng tôi, bao gồm cả việc chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ trực tuyến tương tự.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của chính sách quyền riêng tư này, vui lòng không sử dụng Website này.

Chúng tôi có quyền điều chỉnh hoặc sửa đổi các điều khoản của chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian mà không cần thông báo trước.

Việc bạn tiếp tục sử dụng Website của chúng tôi sau khi đã có điều chỉnh về các điều khoản này sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Nếu chúng tôi dự định áp dụng các điều chỉnh hoặc sửa đổi chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo về các điều chỉnh hoặc sửa đổi đến bạn.

Thông Tin Nào Được Thu Thập?

Chúng tôi thu thập hai loại thông tin cơ bản từ bạn cùng với việc bạn sử dụng Website: thông tin không thể nhận dạng cá nhân và thông tin nhận dạng cá nhân.

Thông tin không thể nhận dạng cá nhân không nhận dạng cá nhân bạn, nhưng nó có thể bao gồm thông tin theo dõi và sử dụng về vị trí chung, nhân khẩu học, việc sử dụng Website và Internet.

Thông tin nhận dạng cá nhân là bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân bạn như: tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email hoặc thông tin không thể nhận dạng cá nhân được liên kết với thông tin nhận dạng cá nhân đó.

Thông tin cá nhân

Như bình thường, bạn có thể duyệt các Website mà không cần gửi thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho chúng tôi.

Tuy nhiên, có một số trường hợp bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả khi bạn đăng ký nhận ấn phẩm, bản tin và nội dung khác của chúng tôi; hoàn thành một cuộc thăm dò hoặc tham gia nghiên cứu thị trường; tham gia một cuộc thi; tải lên nội dung; hoặc khi bạn tìm kiếm việc làm tại taomaytinh.

Thông tin không thể nhận dạng cá nhân

Khi bạn tương tác với Website, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định không nhận dạng cá nhân của bạn (thông tin không thể nhận dạng cá nhân), chẳng hạn như dữ liệu nhân khẩu học; thông tin về máy tính, thiết bị di động hoặc thiết bị khác mà bạn sử dụng để truy cập website, bao gồm địa chỉ IP, thông tin vị trí chung, số nhận dạng thiết bị duy nhất, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt và thông tin giao dịch khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Website, bao gồm cụm từ tìm kiếm, kết quả tìm kiếm của bạn và dữ liệu lưu lượng truy cập bổ sung khác như thời gian truy cập, ngày truy cập, báo cáo sự cố phần mềm, số lần nhận dạng phiên, thời gian truy cập và website giới thiệu địa chỉ.

Máy chủ của chúng tôi có thể tự động giữ nhật ký hoạt động về việc bạn sử dụng Website của chúng tôi.

Ngoài thông tin cá nhân không thể nhận dạng, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu tổng hợp liên quan đến việc sử dụng Website.

Thu thập thông tin cá nhân thông qua các website truyền thông xã hội

Ngoài ra, khi bạn tương tác với bất kỳ trang hoặc tài khoản taomaytinh nào trên nền tảng phương tiện truyền thông xã hội, chẳng hạn như Facebook, Twitter, Tumblr hoặc LinkedIn, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trên trang hoặc tài khoản đó, bao gồm cả ID tài khoản truyền thông xã hội của bạn.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tuân thủ các chính sách bảo mật của nền tảng truyền thông xã hội tương ứng và chúng tôi sẽ chỉ thu thập và lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi được phép thu thập bởi các nền tảng truyền thông xã hội đó.

Nếu bạn chọn liên kết hoặc đăng nhập vào tài khoản taomaytinh của mình thông qua dịch vụ mạng xã hội, taomaytinh và dịch vụ đó có thể chia sẻ một số thông tin nhất định về bạn và các hoạt động của bạn.

Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin về các hoạt động của bạn, bao gồm cả những gì bạn xem trên Website, với người dùng mạng xã hội đó.

Thu thập địa chỉ IP nguồn của bạn / Thông tin vị trí

Chúng tôi thu thập và lưu trữ Địa chỉ IP nguồn của thiết bị tại thời điểm bạn truy cập Website.

Quảng cáo và nội dung nhất định có thể được chuyển hướng đến bạn do kết quả của dữ liệu này.

Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể bổ sung thông tin chúng tôi thu thập bằng thông tin từ bên thứ ba hoặc thu thập ngoại tuyến và thêm thông tin vào tài khoản của bạn.

Thông tin này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin nhân khẩu học, thông tin liên hệ bổ sung, liên kết nhóm, thông tin nghề nghiệp và nền tảng giáo dục.

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Bạn?

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập được từ bạn để giúp chúng tôi cá nhân hóa và liên tục cải thiện trải nghiệm của bạn trên Website, bao gồm:

 • Cung cấp cho bạn nội dung, sản phẩm và dịch vụ bạn yêu cầu
 • Đăng nội dung do user của bạn tạo lên Website của chúng tôi khi bạn yêu cầu
 • Liên lạc với bạn về tài khoản hoặc giao dịch của bạn với chúng tôi và gửi cho bạn thông tin về các tính năng và cải tiến trên Website của chúng tôi
 • Trao đổi với bạn về những thay đổi đối với chính sách của chúng tôi
 • Giao tiếp với bạn về nhận xét của bạn cho một bài viết hoặc chủ đề cụ thể
 • Cá nhân hóa nội dung và trải nghiệm trên Website của chúng tôi, bao gồm cung cấp cho bạn các đề xuất dựa trên tùy chọn của bạn
 • Gửi cho bạn các bản tin, ưu đãi và khuyến mãi cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba hoặc các sự kiện đặc biệt bằng email, văn bản hoặc phương tiện khác
 • Cung cấp cho bạn quảng cáo bao gồm quảng cáo dựa trên hoạt động của bạn trên Website của chúng tôi hoặc hoạt động trên các website và ứng dụng của bên thứ ba
 • Quản lý các chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi
 • Quản lý các cuộc thi, quà tặng, khuyến mãi và các cuộc thăm dò
 • Tối ưu hóa hoặc cải thiện sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của chúng tôi
 • Phát hiện, điều tra và ngăn chặn các hoạt động có thể vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc là bất hợp pháp
 • Thực hiện phân tích thống kê, nhân khẩu học và tiếp thị của người dùng Website và kiểu mua hàng của họ

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin từ một phần của Website trên các phần khác của Website trong mạng Website của chúng tôi, tất cả đều được taomaytinh sở hữu và vận hành.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin được thu thập từ nhiều phần của Website vào một bản ghi người dùng.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng hoặc kết hợp thông tin mà chúng tôi thu thập ngoại tuyến hoặc chúng tôi thu thập được từ các nguồn của bên thứ ba vì nhiều lý do, bao gồm để tăng cường, mở rộng và kiểm tra tính chính xác hồ sơ của chúng tôi.

Ngoài ra, dữ liệu được thu thập từ một trình duyệt hoặc thiết bị cụ thể có thể được sử dụng với một máy tính hoặc thiết bị khác được liên kết với trình duyệt hoặc thiết bị mà dữ liệu đó được thu thập.

Ai Có Thể Xem Thông Tin Của Bạn?

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn được thu thập từ Website cho bất kỳ tổ chức nào không thuộc taomaytinh, ngoại trừ các trường hợp như được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Đại Lý Bên Thứ Ba

Chúng tôi có đại lý bên thứ ba và đối tác thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn, lưu trữ, cung cấp nội dung, công cụ quản lý nội dung, tích hợp phương tiện truyền thông xã hội, tiếp thị, phân tích, thanh toán và dịch vụ khách hàng.

Những thực thể này có thể có quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân nếu cần để thực hiện các chức năng của họ.

Nếu quyền truy cập đó là bắt buộc, các bên thứ ba sẽ có nghĩa vụ duy trì tính bảo mật của thông tin nhận dạng cá nhân đó.

Họ bị hạn chế sử dụng, phân phối hoặc thay đổi dữ liệu này theo bất kỳ cách nào khác ngoài việc cung cấp các dịch vụ được yêu cầu cho Website.

Dưới đây là danh sách các tập lệnh hoặc SDKS của bên thứ ba có thể được sử dụng trên taomaytinh:

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google Inc. (Google Google).

Google sử dụng Dữ liệu được thu thập để theo dõi và kiểm tra việc sử dụng Ứng dụng này, để chuẩn bị báo cáo về các hoạt động của ứng dụng và chia sẻ chúng với các dịch vụ khác của Google.

Google có thể sử dụng Dữ liệu được thu thập để ngữ cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo mạng quảng cáo của riêng mình.

Dữ liệu cá nhân được thu thập: Cookies và dữ liệu sử dụng.

Nơi xử lý: US – Chính sách bảo mật

Disqus Commenting

Disqus là phần mềm commenting. Chính sách bảo mật

Nút Nhấn Facebook Like và widgets mạng xã hội (Facebook, Inc.)

Nút Like trên Facebook và các tiện ích xã hội là các dịch vụ cho phép tương tác với mạng xã hội Facebook được cung cấp bởi Facebook, Inc.

Dữ liệu cá nhân được thu thập: Cookies và dữ liệu sử dụng.

Nơi xử lý: US – Chính sách bảo mật

Nút Nhấn Tweet của Twitter và widgets mạng xã hội (Twitter, Inc.)

Nút Tweet của Twitter và các tiện ích xã hội là các dịch vụ cho phép tương tác với mạng xã hội Twitter được cung cấp bởi Twitter, Inc.

Dữ liệu cá nhân được thu thập: Cookies và dữ liệu sử dụng.

Nơi xử lý: US – Chính sách bảo mật

YouTube video widget (Google Inc.)

YouTube là một dịch vụ trực quan hóa nội dung video do Google Inc. cung cấp, cho phép Ứng dụng này kết hợp nội dung thuộc loại này trên các trang của nó.

Dữ liệu cá nhân được thu thập: Cookies và dữ liệu sử dụng.

Nơi xử lý: US – Chính sách bảo mật

Drip newsletter marketing.

Drip là một newsletter marketing platform.

Nơi xử lý: US – Chính sách bảo mật

Đối tác kinh doanh và các bên thứ ba khác

Thông qua Digital Properties, bạn có thể thực hiện lựa chọn đối với các hoạt động dữ liệu nhất định của các công ty tham gia vào các công cụ lựa chọn mà chúng tôi cung cấp.

Khi bạn thực hiện lựa chọn của mình, chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin được thu thập từ bạn, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn với các công ty này để họ có thể tôn trọng các yêu cầu của bạn liên quan đến thực tiễn thu thập dữ liệu của họ.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ, những người có thể hỗ trợ chúng tôi trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn hoặc thực hiện một số chức năng kinh doanh hoặc hoạt động cho chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân về bạn nếu pháp luật yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng lệnh khám xét, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh của tòa án; để bảo vệ quyền của bên thứ ba và của chúng tôi; và cho các mục đích được tiết lộ tại thời điểm thu thập.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Digital Properties của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác được điều hành bởi các bên thứ ba mà chúng tôi không kiểm soát và Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua Digital Properties của chúng tôi.

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản về quyền riêng tư của các trang web khác này.

Thực thi pháp luật, quy trình pháp lý và tình huống khẩn cấp

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nếu chúng tôi buộc phải làm như vậy theo luật hoặc nếu chúng tôi thực sự tin rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ luật pháp hoặc quy trình pháp lý; để bảo vệ và bảo vệ quyền của chúng tôi hoặc ngăn chặn việc lạm dụng Website của chúng tôi; hoặc để bảo vệ sự an toàn cá nhân của nhân viên, đại lý, đối tác, người dùng Website hoặc cộng đồng của chúng tôi.

Sử dụng thông tin không thể nhận dạng cá nhân

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân, thông tin không thể nhận dạng cá nhân và thông tin tổng hợp theo bất kỳ cách nào khác với thông tin được mô tả ở đây mà chúng tôi thấy phù hợp hoặc cần thiết.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin không thể nhận dạng cá nhân cho các bên thứ ba để giúp chúng tôi xác định cách mọi người sử dụng các phần của Website và người dùng của chúng tôi là ai để chúng tôi có thể cải thiện Website của mình.

Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin không thể nhận dạng cá nhân cho các đối tác và các bên thứ ba khác về cách người dùng của chúng tôi sử dụng chung các Website.

Cách Để Website Sử Dụng Cookie Và Công Nghệ Theo Dõi Khác?

Giống như nhiều trang web khác, chúng tôi sử dụng cookie, web beacons và các công nghệ tương tự để ghi lại sở thích của bạn, theo dõi việc sử dụng Website của chúng tôi và việc bạn tiếp xúc với các quảng cáo trực tuyến của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công nghệ này để giám sát lưu lượng, cải thiện Website để tối ưu việc sử dụng của bạn.

Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng, nếu bạn thích, bạn có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để tắt hoặc từ chối cookie.

Nếu bạn xóa cookie hoặc nếu bạn đặt trình duyệt web của mình từ chối cookie, một số tính năng của Website có thể không hoạt động hoặc có thể không hoạt động như thiết kế.

Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”), trên các trang web của chúng tôi.

Google Analytics sử dụng cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác để giúp chúng tôi phân tích cách người dùng tương tác và sử dụng Website, biên dịch báo cáo về hoạt động Website trực tuyến và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động và sử dụng trang web.

Các công nghệ được Google sử dụng có thể thu thập thông tin như địa chỉ IP của bạn, thời gian truy cập, cho dù bạn là khách truy cập quay lại và bất kỳ trang web giới thiệu nào.

Trang web không sử dụng Google Analytics để thu thập thông tin nhận dạng cá nhân bạn.

Thông tin do Google Analytics tạo ra sẽ được Google truyền đến và lưu trữ và sẽ tuân theo các chính sách bảo mật của Google.

Chúng tôi có thể hợp tác với các công ty quảng cáo bên thứ ba để cung cấp quảng cáo tốt hơn về hàng hóa và dịch vụ có thể làm bạn quan tâm.

Các nhà quảng cáo bên thứ ba này có thể sử dụng cookie một mình hoặc kết hợp với web beacons hoặc các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng Websiteb.

Họ có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web khác nhau và các dịch vụ trực tuyến khác.

Họ có thể sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn quảng cáo dựa trên sở thích hoặc nội dung được nhắm mục tiêu khác.

Các đối tác quảng cáo trực tuyến này không có quyền truy cập hoặc sử dụng tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác của chúng tôi mà không có sự đồng ý của bạn.

Tuy nhiên, họ có thể sử dụng số nhận dạng liên tục để theo dõi ẩn danh việc sử dụng Internet của bạn trên các trang web khác trong các mạng của họ ngoài Website này.

Mặc dù chúng tôi hạn chế sử dụng thêm thông tin đó, nhưng các bên thứ ba vẫn có thể làm như vậy, với đủ dữ liệu từ các nguồn khác, có thể nhận dạng cá nhân bạn, mà chúng tôi không biết.

Các công ty phục vụ quảng cáo của bên thứ ba và các nhà quảng cáo không liên kết khác cũng hiển thị quảng cáo trên trang web của chúng tôi.

Là một phần trong dịch vụ của họ, họ có thể đặt cookie riêng trên máy tính của bạn hoặc sử dụng các công nghệ theo dõi và thu thập dữ liệu khác, để thu thập thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt, máy chủ mà máy tính của bạn đăng nhập, mã vùng và mã zip được liên kết với máy chủ của bạn và liệu bạn có trả lời một quảng cáo cụ thể không.

Chúng tôi không kiểm soát các bên thứ ba này về công nghệ theo dõi, cách sử dụng chúng hoặc thông tin họ có thể thu thập và chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách quyền riêng tư hoặc nội dung của các bên thứ ba đó.

Vui lòng truy cập trang web của các doanh nghiệp tại các liên kết ở trên để xem lại chính sách bảo mật của họ.

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể thêm hoặc thay đổi danh sách máy chủ quảng cáo của bên thứ ba và chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra phần này để biết các thay đổi. Bạn có thể tìm hiểu thêm về quảng cáo trực tuyến tại www.aboutads.info/consumers.

Nhiều nhà quảng cáo bên thứ ba đặt các công cụ theo dõi trên Website của chúng tôi là thành viên của các chương trình cung cấp cho bạn các lựa chọn bổ sung liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các tùy chọn có sẵn để giới hạn việc thu thập và sử dụng thông tin của các bên thứ ba này bằng cách truy cập các trang web của Network Advertising Initiative và Digital Advertising Alliance, cũng như các trang web về công cụ tùy chọn quảng cáo của Facebook.

Tương tự, bạn có thể tìm hiểu về các tùy chọn của mình để từ chối theo dõi ứng dụng di động theo các mạng quảng cáo nhất định thông qua cài đặt thiết bị của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách thay đổi các cài đặt này cho các thiết bị Apple, Android hoặc Windows, hãy xem:

Applehttps://support.apple.com/kb/HT4228

Androidhttps://www.google.com/policies/technologies/ads/

Windowshttps://choice.microsoft.com/en-US/opt-out

Xin lưu ý rằng việc từ chối các dịch vụ mạng quảng cáo không có nghĩa là bạn sẽ không nhận được quảng cáo trong khi sử dụng Website của chúng tôi hoặc trên các trang web khác, cũng như sẽ không ngăn việc nhận quảng cáo dựa trên sở thích từ các bên thứ ba không tham gia vào các chương trình này.

Tuy nhiên, nó sẽ loại bạn khỏi quảng cáo dựa trên sở thích được thực hiện thông qua các mạng tham gia, như được cung cấp bởi các chính sách và cơ chế lựa chọn của họ.

Trình duyệt hoặc thiết bị của bạn có thể bao gồm chức năng “Do Not Track”. Do giao thức “Do Not Track” chưa được hoàn thiện, nên các hoạt động thu thập và tiết lộ thông tin của taomaytinh và các lựa chọn mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng sẽ tiếp tục hoạt động như được mô tả trong chính sách bảo mật này, cho dù có hay không có “Do Not Track”.

Lựa chọn của bạn là gì?

Chúng tôi tin rằng bạn nên có lựa chọn về việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của mình.

Mặc dù bạn không thể từ chối tất cả việc thu thập dữ liệu khi bạn truy cập Website của chúng tôi, bạn có thể giới hạn việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của mình.

Để biết thông tin liên quan đến các lựa chọn của bạn liên quan đến quảng cáo dựa trên sở thích, vui lòng xem lại “Cách Để Website Sử Dụng Cookie Và Công Nghệ Theo Dõi Khác?” ở mục trên.

Thu thập thông tin cá nhân

Tất cả thông tin nhận dạng cá nhân được cung cấp trên cơ sở tự nguyện.

Nếu bạn không muốn taomaytinh thu thập thông tin đó, bạn không nên gửi nó đến Website.

Tuy nhiên, làm như vậy sẽ hạn chế khả năng truy cập một số nội dung và sử dụng một số chức năng của các trang web.

Email và Newsletters

Bạn luôn có thể từ chối nhận các tin nhắn và bản tin tiếp thị email trong tương lai từ taomaytinh bằng cách làm theo các hướng dẫn có trong email và bản tin hoặc bằng cách gửi email, gọi điện thoại hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.

Luật chi phối

Chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của tất cả người dùng Website của chúng tôi và chúng tôi cố gắng tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu và quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương trong phạm vi họ có thể áp dụng cho các dịch vụ của taomaytinh.

Nếu bạn không chắc chắn liệu chính sách quyền riêng tư này có mâu thuẫn với luật riêng tư địa phương hiện hành ở nơi bạn sống hay không, bạn không nên gửi thông tin nhận dạng cá nhân của mình cho taomaytinh.

Thông tin quan trọng khác

Thông tin của bạn được bảo mật như thế nào

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn, bao gồm cả việc sử dụng các kiểm soát vật lý, kỹ thuật và quản trị.

Tuy nhiên, xin vui lòng hiểu rằng trong khi chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn sau khi chúng tôi nhận được, thì việc truyền dữ liệu qua Internet hoặc bất kỳ mạng công cộng nào khác có thể được đảm bảo an toàn 100%.

Bạn cần giúp bảo vệ sự riêng tư thông tin của riêng bạn.

Bạn phải có biện pháp phòng ngừa để bảo vệ tính bảo mật của bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà bạn có thể truyền qua bất kỳ mạng gia đình, bộ định tuyến không dây, mạng không dây (WiFi) hoặc các thiết bị tương tự bằng cách sử dụng mã hóa và các kỹ thuật khác để ngăn chặn người không được phép chặn hoặc nhận bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn.

Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình khi sử dụng các mạng không được mã hóa, truy cập mở hoặc các mạng không bảo mật.

Khoảng thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin thay đổi tùy theo mục đích sử dụng.

Trong một số trường hợp, có những yêu cầu pháp lý để giữ dữ liệu trong một khoảng thời gian tối thiểu.

Trừ khi có một yêu cầu pháp lý cụ thể đối với chúng tôi để giữ thông tin, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin đó lâu hơn cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu được thu thập hoặc được xử lý thêm.

Cuộc thi, Quà tặng hoặc Trò chơi

Khi chúng tôi tổ chức một cuộc thi, tặng quà hoặc trò chơi liên quan đến Website của chúng tôi, nó sẽ được kèm theo một số quy tắc.

Các quy tắc cho mỗi cuộc thi, tặng quà hoặc trò chơi sẽ chỉ định cách thông tin được thu thập từ bạn cho mục nhập sẽ được sử dụng và tiết lộ nếu nó khác với mô tả trong chính sách bảo mật này.

Cùng với mục nhập của bạn trong cuộc thi hoặc tặng quà đó, thông tin nhận dạng cá nhân sẽ chỉ được thu thập nếu bạn tự nguyện gửi nó.

Thông tin trẻ em

Trang web này không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi.

Taomaytinh không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi.

Nếu bạn dưới 16 tuổi, không cung cấp thông tin cá nhân cho taomaytinh mà không có sự đồng ý từ bố mẹ bạn.

Nếu taomaytinh phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 16 tuổi đã cung cấp cho taomaytinh thông tin cá nhân nhưng không có sự đồng ý của cha mẹ, taomaytinh sẽ ngay lập tức xóa thông tin về đứa trẻ đó khỏi Website.

Câu hỏi về Chính sách này hoặc Quyền truy cập vào Thông tin của bạn

Nếu bạn có tài khoản với taomaytinh, bạn có thể xem xét và thay đổi thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và chỉnh sửa hồ sơ tài khoản của bạn.

Nếu bạn có thắc mắc về chính sách bảo mật của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại:

Email: hoangtaochiasekienthuc@gmail.com

Bạn cũng có thể sử dụng thông tin liên lạc được cung cấp để yêu cầu quyền truy cập hoặc thay đổi thông tin nhận dạng cá nhân của bạn; tuy nhiên, bạn sẽ không được phép kiểm tra thông tin nhận dạng cá nhân của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác và có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân để xác minh danh tính của bạn trước khi truy cập bất kỳ hồ sơ nào chứa thông tin về bạn.

Chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu thay đổi hoặc xóa thông tin nhận dạng cá nhân nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy sẽ vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc yêu cầu pháp lý nào hoặc khiến thông tin không chính xác.

0/5 (0 Reviews)