Tài khoản Keywordtool Freee

Lưu ý khi sử dụng:

  • Tài khoản dùng chung nên dễ bị limit.
  • Khi bị limit thì chờ ngày hôm sau sử dụng tiếp.
  • Nếu muốn mua tài khoản Keywordtool dùng ổn định thì truy cập https://sharetaikhoan.com/