Kiểm Tra Máy Tính Dùng Chuẩn UEFI Hay Chuẩn Legacy Bios Trong 1 Phút

UEFI và Legacy BIOS là hai giao diện phần mềm hỗ trợ kiểm tra các thiết bị ra vào trong máy tính, giúp cho máy tính hoạt động bình thường, đóng vai trò như một thông dịch viên giữa hệ điều hành và phần mềm máy tính. Khi tiến hành khởi động máy tính, 1 trong 2 giao diện này sẽ xuất hiện (tuỳ vào khi đó máy bạn đang chọn chuẩn nào) để khởi tạo các thành phần phần cứng và khởi tạo hệ điều hành được lưu trữ trên ổ cứng.

[ux_image id=”1261″]

 

 

So Sánh Sự Khác Biệt Giữa UEFI và Legacy BIOS

[row style=”collapse” width=”full-width”] [col span=”6″] [ux_image_box img=”1263″ image_width=”60″ text_align=”left”]

 

Tốc độ khởi động không cao

  1. Chỉ hạn chế xử lý ở mức 16-bit
  2. Địa chỉ hoá bộ nhớ chỉ có 1MB
  3. Kích thước đĩa khởi động ổ cứng chỉ ở mức 2.2TB
  4. Hỗ trợ ổ cứng chuẩn MBR
[/ux_image_box] [/col] [col span=”6″] [ux_image_box img=”1264″ image_width=”60″ text_align=”left”]

 

Mạnh mẽ hơn so với Legacy rất nhiều

  1. Có chức năng xử lý 32-bit và 64-bit
  2. Sử dụng nhiều RAM hơn để xử lý nhiều việc phức tạp
  3. Kích thước khởi động ổ cứng lên đến 9.4ZB
  4. Hỗ trợ ổ cứng chuẩn GDT
[/ux_image_box] [/col] [/row]

 

 

Kiểm Tra Máy Tính Dùng UEFI Hay Legacy BIOS

[ux_slider] [ux_banner height=”400px” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)”] [text_box width=”40″ width__sm=”73″ position_x=”95″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”10″ text_align=”right”]

Bước 1:

Bấm tổ hợp phím + R

[/text_box] [ux_image id=”1277″ width=”38″ width__sm=”54″ position_x=”10″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”90″] [/ux_banner] [ux_banner height=”400px” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)”] [text_box width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”95″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”10″ text_align=”right”]

Bước 2:

Nhập diskpart rồi

bấm Enter

[/text_box] [ux_image id=”1283″ width=”38″ width__sm=”54″ position_x=”10″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”85″] [/ux_banner] [ux_banner height=”400px” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)”] [text_box width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”95″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”10″ text_align=”right”]

Bước 3:

Nhập list disk rồi

bấm Enter

[/text_box] [ux_image id=”1287″ width=”60″ width__sm=”90″ position_x=”5″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”80″] [/ux_banner] [ux_banner height=”400px” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)”] [text_box width=”40″ width__sm=”85″ position_x=”95″ position_x__sm=”50″ position_y=”100″ position_y__sm=”5″ text_align=”right”]

Bước 4:

Ở cột Gpt có dấu * nghĩa là máy tính của bạn đang chạy theo chuẩn UEFI. Ngược lại, là máy tính của bạn đang chạy theo chuẩn Legacy BIOS.

[/text_box] [ux_image id=”1290″ width=”50″ position_x=”10″ position_x__sm=”5″ position_y=”5″ position_y__sm=”70″] [ux_image id=”1291″ width=”50″ position_x=”5″ position_x__sm=”95″ position_y=”95″ position_y__sm=”90″] [/ux_banner] [/ux_slider]

 

 

Có Chuyển Đổi Từ Chuẩn Legacy BIOS Sang UEFI Được Không?

Câu trả lời là được nhưng chỉ được đối với những máy tính có hỗ trợ chuẩn UEFI mà thôi.

Cách Kiểm Tra Máy Tính Có Hỗ Trợ Chuẩn UEFI Hay Không?

[ux_slider] [ux_banner height=”400px” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)”] [text_box width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”95″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”10″ text_align=”right”]

Bước 1:

Tải phần mềm HWiNFO

[/text_box] [ux_image id=”1300″ width=”38″ width__sm=”50″ link=”http://wi.cr/2gxyKWv” target=”_blank” position_x=”10″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”80″] [/ux_banner] [ux_banner height=”400px” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)”] [text_box width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”95″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”10″ text_align=”right”]

Bước 2:

Giải nén File đã tải về

[/text_box] [ux_image id=”1305″ width=”60″ width__sm=”90″ position_x=”5″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”80″] [/ux_banner] [ux_banner height=”400px” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)”] [text_box width=”40″ width__sm=”81″ position_x=”95″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”5″ text_align=”right”]

Bước 3:

Chạy File HWiNFO32 hoặc
HWiNFO64 tuỳ hệ điều hành
của bạn.

[/text_box] [ux_image id=”1307″ width=”60″ width__sm=”90″ position_x=”5″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”80″] [/ux_banner] [ux_banner height=”400px” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)”] [text_box width=”40″ width__sm=”93″ position_x=”95″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”5″ text_align=”right”]

Bước 4:

Chọn Motherboard -> Tìm UEFI BIOS -> Nếu hiển thị là Capable thì máy hỗ trợ chuẩn UEFI. Nếu hiển thị là Not Present thì máy tính không hỗ trợ chuẩn UEFI.

[/text_box] [ux_image id=”1310″ width=”50″ width__sm=”90″ position_x=”5″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”90″] [/ux_banner] [/ux_slider]

 

 

Hướng Dẫn Kiểm Tra Máy Tính Có Hỗ Trợ Chuẩn UEFI Hay Không Bằng Video?

Leave a Reply