Format Factory V5.1.0.0

format-factory

Format Factory có điểm mạnh nằm ở việc hỗ trợ chuyển đổi nhiều định dạng tập tin, bao gồm video sang video, âm thanh thành âm thanh, DVD sang video và hình ảnh thành hình ảnh, … Tuy nhiên định dạng đầu ra có vẻ hơi hạn chế. Nó chỉ hỗ trợ trích xuất DVD […]