ActivePresenter Pro 8 – Ghi Màn Hình Chuyên Nghiệp

activepresenter pro 8

ActivePresenter Pro 8 bao gồm tất cả các công cụ cần thiết để ghi lại màn hình desktop, chú thích, chỉnh sửa video screencast và tạo nội dung eLearning tương tác trong HTML5.