Cách Cài Đặt Theme (Giao Diện) Cho Blog WordPress

Cài đặt themes cho Wordpress

Cài đặt Theme cho Blog là bước căn bản đầu tiên để điều chỉnh một giao diện hoàn thiện cho một website. Theme mang lại tính thẩm mỹ cho Blog và phải tạo cảm giác gợi nhớ cho người dùng. Một giao diện đẹp, rõ ràng, đơn giản sẽ giúp người đọc cảm thấy thiện […]