Thêm File Robots.txt Vào Blog

Cách thêm file robots.txt cho web

Thêm File Robots.txt vào Blog rất đơn giản, mục đích sử dụng File Robots.txt là để quản lý lưu lượng thu thập dữ liệu của Google tác động tới Blog của bạn, giúp Blog có thể SEO tốt hơn.   Cách Thêm File Robots.txt Cho Web User-agent: *Disallow: /wp-admin/Disallow: /readme.htmlDisallow: /license.txtDisallow: /?s=*Allow: /wp-admin/admin-ajax.phpAllow: /wp-admin/images/*Sitemap: https://taomaytinh.com/sitemap_index.xml […]