OCCT – Phần Mềm Ép Xung Hệ Thống Tốt Nhất

occt

OCCT là công cụ kiểm tra CPU/GPU/Nguồn tốt nhất hiện tại. OCCT hỗ trợ việc tạo ra sự quá tải trên phần cứng máy tính nhằm mục đích phát hiện lỗi phần cứng hoặc ép xung giúp máy tính hoạt động nhanh hơn.