Kiểm Tra Máy Tính Dùng Chuẩn UEFI Hay Chuẩn Legacy Bios Trong 1 Phút

Kiểm Tra Máy Tính Dùng Chuẩn UEFI Hay Chuẩn Legacy Bios Trong 1 Phút

UEFI và Legacy BIOS là hai giao diện phần mềm hỗ trợ kiểm tra các thiết bị ra vào trong máy tính, giúp cho máy tính hoạt động bình thường, đóng vai trò như một thông dịch viên giữa hệ điều hành và phần mềm máy tính.  Khi tiến hành khởi động máy tính, 1 trong […]