Thêm File Robots.txt Vào Blog

Thêm File Robots.txt vào Blog rất đơn giản, mục đích sử dụng File Robots.txt là để quản lý lưu lượng thu thập dữ liệu của Google tác động tới Blog của bạn, giúp Blog có thể SEO tốt hơn.

 

Cách Thêm File Robots.txt Cho Web

[ux_slider] [ux_banner height=”400px” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)”] [text_box text_color=”dark” width=”100″ padding=”5px 30px 10px 30px” position_x=”50″ position_y=”90″ position_y__sm=”25″ bg=”rgba(255, 255, 255, 0.94)”]

Tạo File robots.txt ngoài Desktop

[/text_box] [text_box style=”circle” width=”26″ width__sm=”29″ margin=”0px -5px 0px 0px” position_x=”100″ position_x__sm=”50″ position_y=”5″]

Bước 1

[/text_box] [ux_image id=”1733″ width=”64″ width__sm=”84″ position_x=”5″ position_x__sm=”50″ position_y=”5″ position_y__sm=”90″] [/ux_banner] [ux_banner height=”400px” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)”] [text_box text_color=”dark” width=”100″ padding=”5px 30px 10px 30px” position_x=”50″ position_y=”95″ position_y__sm=”25″ bg=”rgba(255, 255, 255, 0.94)”]

Mở File robots.txt mới tạo -> Sao chép đoạn text
phía dưới vào -> Chọn Save

[/text_box] [text_box style=”circle” width=”26″ width__sm=”29″ margin=”0px -5px 0px 0px” position_x=”100″ position_x__sm=”50″ position_y=”5″]

Bước 2

[/text_box] [ux_image id=”1737″ width=”64″ width__sm=”84″ position_x=”5″ position_x__sm=”50″ position_y=”5″ position_y__sm=”90″] [/ux_banner] [ux_banner height=”400px” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)”] [text_box text_color=”dark” width=”100″ padding=”5px 30px 10px 30px” position_x=”50″ position_y=”90″ position_y__sm=”25″ bg=”rgba(255, 255, 255, 0.94)”]

Truy cập vào trang quản lý tên miền -> Vào Quản Lý File

[/text_box] [text_box style=”circle” width=”26″ width__sm=”30″ margin=”0px -5px 0px 0px” position_x=”100″ position_x__sm=”50″ position_y=”5″]

Bước 3

[/text_box] [ux_image id=”1742″ width=”64″ width__sm=”84″ position_x=”5″ position_y=”5″ position_y__sm=”90″] [/ux_banner] [ux_banner height=”400px” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)”] [text_box text_color=”dark” width=”100″ padding=”5px 30px 10px 30px” position_x=”50″ position_y=”95″ position_y__sm=”30″ bg=”rgba(255, 255, 255, 0.94)”]
Chọn public_himl -> Upload -> Overwrite existing files -> Select File -> Chọn File robots.txt vừa tạo ngoài Desktop
[/text_box] [text_box style=”circle” width=”26″ width__sm=”31″ margin=”0px -5px 0px 0px” position_x=”100″ position_x__sm=”50″ position_y=”5″ position_y__sm=”5″]

Bước 4

[/text_box] [ux_image id=”1747″ width=”64″ width__sm=”84″ position_x=”5″ position_x__sm=”50″ position_y=”5″ position_y__sm=”90″] [/ux_banner] [/ux_slider]

User-agent: *
Disallow: /wp-admin/
Disallow: /readme.html
Disallow: /license.txt
Disallow: /?s=*
Allow: /wp-admin/admin-ajax.php
Allow: /wp-admin/images/*
Sitemap: https://taomaytinh.com/sitemap_index.xml

Lưu ý ở chỗ Sitemap, các bạn nhớ thay https://taomaytinh.com thành địa chỉ website của các bạn.

 

Một Vài Nguyên Tắc Về File robots.txt

 1. Bắt buộc phải đặt tên File là robots.txt
 2. Blog của bạn chỉ có thể có duy nhất một File robots.txt (đây là lý do tại sao mình chọn Overwrite existing files ở bước 4 -> Mục đích là để ghi đè lên File robots.txt cũ khi thêm File Robots.txt vào Blog)
 3. Một cú pháp đầy đủ của File robots.txt bao gồm các phần tử: (các bạn có thể tham khảo cách thêm tại đây)
  • user-agent
  • disallow
  • allow
  • sitemap
 4. Khi thêm File robots.txt cho web thì File buộc phải nằm ở thư mục gốc của máy chủ tương ứng với web của bạn. (đây là lý do tại sao ở bước 3 mình phải đăng nhập vào trang azdigi.com để vào trang Quản lý File website taomaytinh.com)

 

Hướng Dẫn Thêm File Robots.txt Vào Blog

Add Comment