Về Chúng Tôi

Taomaytinh là một website độc lập, sử dụng bài viết để nói lên những điều mà người dùng công nghệ đang suy nghĩ và trải nghiệm.

Nhiệm vụ của chúng tôi tại taomaytinh rất rõ ràng: giúp khách hàng đưa ra quyết định mua hàng đúng đắn.

Chúng tôi thực hiện điều này bằng kiến thức sâu rộng về công nghệ tiêu dùng.

Bạn có thể xem các video của chúng tôi trên YouTube.

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội: Twitter, Facebook, Instagram.

Để biết thêm thông tin và trao đổi quảng cáo, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Hãy xem Chính Sách Bảo MậtChính Sách Hoa Hồng của chúng tôi.

Các Thành Viên

hoang tao taomaytinh

Là người biên soạn nội dung và chỉnh sửa giao diện website. Có kinh nghiệm sử dụng các công nghệ tiên tiến, nghiên cứu các phần mềm máy tính.

HOÀNG TÀO  //  Executive Editor

bach duyen taomaytinh

Lên ý tưởng và đề xuất sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng. Có kinh nghiệm quản lý, thống kê, phân tích số liệu thị trường.

BẠCH DUYÊN  //  Manager

COPYRIGHT © 2020 TAOMAYTINH, ALL RIGHTS RESERVED.

Về Chúng Tôi

Taomaytinh là một website độc lập, sử dụng bài viết để nói lên những điều mà người dùng công nghệ đang suy nghĩ và trải nghiệm.

Nhiệm vụ của chúng tôi tại taomaytinh rất rõ ràng: giúp khách hàng đưa ra quyết định mua hàng đúng đắn.

Chúng tôi thực hiện điều này bằng kiến thức sâu rộng về công nghệ tiêu dùng.

Bạn có thể xem các video của chúng tôi trên YouTube.

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội: Twitter, Facebook, Instagram.

Để biết thêm thông tin và trao đổi quảng cáo, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Hãy xem Chính Sách Bảo MậtChính Sách Hoa Hồng của chúng tôi.

Các Thành Viên

hoang tao taomaytinh

Là người biên soạn nội dung và chỉnh sửa giao diện website. Có kinh nghiệm sử dụng các công nghệ tiên tiến, nghiên cứu các phần mềm máy tính.

HOÀNG TÀO  //  Executive Editor

bach duyen taomaytinh

Lên ý tưởng và đề xuất sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng. Có kinh nghiệm quản lý, thống kê, phân tích số liệu thị trường.

BẠCH DUYÊN  //  Manager